Er du en dårlig lærer?

Hvem er best på å avgjøre hvilke kriterier som kjennetegner en god lærer? Elevenes stemme er vikitg og her har vi sjansen. Se på Tonjes (17) liste over kjennetegn over dårlige lærere og sammenlign med hvordan du er i klasserommet.

 • Lytter ikke til klassen.
 • Lite fleksibel. (For eksempel umulig å flytte en planlagt prøve).
 • Kjeder meg av pensum og mine egne timer.
 • Allergisk mot humor og latter i klasserommet.
 • Klarer ikke å opprettholde disiplinen i klassen. (En viss ro og orden er nødvendig for at elevene skal få lært noe.)
 • I overkant streng og sur i klasserommet.
 • Henvender meg bare til én gruppe — om det er de skoleflinke eller bråkmakeren.
 • Klarer ikke å lære meg alle navnene på elevene i klassen på et år.
 • Kommer ikke forberedt til timene.
 • Kan ikke faget.
 • Altfor snill, gjør alt for å bli likt.
 • Har alltid rett og nekter å gi meg, selv om elevene kan ha klokere tanker.
 • Lite forståelse for dem som sliter hjemme og på skolen.

Jeg håper lærere som leser dette, tenker over hvor avhengige elevene er av en god lærer for å trives på skolen og faktisk tilegne seg kunnskap.

Tonje (17) på SiD, Aftenposten 04.FEB.2013