Hvilke faktorer fremmer læring?

Thomas Nordahl, professor og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.

Thomas Nordahl er en kjent skoleforskere i Norge. Han er kritisert for å bruke John Hatties forskningsresultater på en ureflektert måte.

Når vi ser på hvilke faktorer Thomas Nordahl mener skal til for å gi elevene gode skoler og god læring, syns jeg at kritikken er ufortjent. Selvfølgelig er vi enig i dette:

Venner er viktigere en skolen
Et ungt menneske som ikke har venner og kanskje blir trakassert, krenket eller mobbet har også dårlige muligheter for å være en god elev.
Voksne lærere
For å få til god undervisning må læreren være en god leder. Som lærer kan du ikke være ungdom når du står foran klassen. Dette er noe mange lærerstudenter sliter med. Voksenrollen er viktig og elevene ønsker seg lærere som er voksne. Det skal, i føge Nordahl, være et grunnleggende asymmetrisk forhold mellom lærer og elev. Lærerne må også anstrenge seg for å være mer proaktive enn reaktive. De må si fra på forhånd, framfor å kjefte etterpå.
God struktur på skolen
Skolen må ha tydelige normer og regler. Strukturen er viktig og det må finnes rutiner på plass for å holde skolen ryddig og i god stand.
Foreldre som snakker positivt om skolen
Dersom foreldrene snakker bra om skolen, så synes elevene at skolen er bra. Opplever elevene at det snakkes mye negativt om skolen eller lærerne får elevene sannsynligvis også et negativ forhold til skolen og lærerne.
Fedre som engasjerer seg i skolen
– «Forskning vi har gjort viser at det ikke er bra for gutter at fedrene deres engasjerer seg så lite skolen», forteller Nordahl. Han foreslå at lærerne gjør som man gjorde før i tida da lærerne tog seg en tur hjem til foreldre som bryr seg lite om elevenes skoleresultater, og slå av en prat med dem.
Elevene jobber på skolen
Elevenes eget arbeid på skolen er det aller viktigste for god læring.
Økt læringstrykk på skolen
Lærere bidrar til dette gjennom å være tydelige, forvente mye, gi tilbakemeldinger og vise oppmerksomhet. Foreldre kan også bidra til dette. Læringstrykk handler også om tolaranse. Det er en god ting å prøve og feile.
Lærerne bruker de pedagogiske metodene som virker best
Det som later til å fungere, konstaterer Thomas Nordahl, er at lærere samarbeider om å drøfte sin egen praksis ut fra forskningsbasert kunnskap.    – «Godt læringsmiljø og god undervisning handler ikke om å bruke én bestemt metode. Det finnes mange metoder og strategier som har god effekt. Det finnes også noen tilnærminger som har liten effekt på læring».

Thomas Nordahl er professor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i Hedmark. Deler av forskningen det refereres til i denne artikkelen er utført der.

0 kommentarer til «Hvilke faktorer fremmer læring?»

 1. Solicitar Prestamo Online Donde Pedir Un Prestamo Personal Prestamos A Plazos Prestamos Personales Con Nomina Paginas De Creditos Online Gente Que Presta Dinero Calculo Interes Prestamo Personal Mas Prestamos

  https://prestamosenusa.space/

  El Dinero Rapido Comparador De Creditos Personales Mini Prestamos Porcentaje De Prestamos Personales Prestamos De Dinero Rapido En Linea Bancos De Prestamos Personales Creditos Y Prestamos Rapidos Donde Hacen Prestamos De Dinero Credito Facil Rapido Online Como Solicitar Un Credito Personal

  PrГ©stamos de dinero en Beverly Hills CA
  PrГ©stamos de dinero en Elk Grove CA
  PrГ©stamos de dinero en Sparks NV

  Presto Dinero Bajo Interes Donde Puedo Sacar Un Credito Facil Y Rapido Companias Que Prestan Dinero Pedir Dinero Rapido Prestamos Online A Plazos Prestamos En Linea Rapidos Y Seguros Mini Prestamos Rapidos Online Calcular Prestamo Online Donde Puedo Conseguir Un Prestamo Rapido

 2. Paginas De Prestamos Online Donde Solicitar Prestamos Personales Prestamos Personales Con Veraz Donde Prestan Dinero Facil Prestamos Entre Particulares Online Donde Sacar Un Prestamo Facil Y Rapido Creditos Rapidos Online Solicitar Prestamo Por Internet Mejores Prestamos Prestame Dinero

  https://prestamosdedinerorapido.space/

  Prestamos Baratos Prestamos A Corto Plazo Solo Facil Prestamos Prestamistas De Dinero Rapido Prestamos Gratis

  CrГ©ditos personales en Union NJ
  PrГ©stamos de dinero rГЎpido en Clovis NM
  CrГ©ditos rГЎpidos en Jacksonville Fl

  Prestamos A Corto Plazo Mini Prestamos Prestamos Bajo Interes Financieras Prestamos Entidades De Credito Como Pedir Un Prestamo Requisitos Para Solicitar Un Prestamo Personal Paginas De Prestamos Prestamos De 300 Euros

 3. Creditos Nuevos Online Donde Prestan Dinero Facil Creditos Rapidos Online Prestamos Grandes Rapidos Prestamos Gratis Busco Prestamista Dinero Donde Conseguir Prestamos De Dinero Simulador Credito Credito Y Tipos De Credito Ejemplo De Prestamo Personal

  https://prestamosdedinerorapido.space/prestamosrapidos/mission-tx/

  Prestar Dinero Por Internet Prestamos Dinero Rapido Presta Dinero En Linea Prestamo Simple Solicitar Dinero Urgente Credito Nomina Creditos Personales Baratos Cuanto Tarda Un Prestamo Personal Prestamos A Largo Plazo Prestamos Personales Baratos Online

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *